Huisregels

13 december 2024 – 5 januari 2024
De schaatsbaan is dagelijks geopend. Hou de agenda in de gaten voor de actuele openingstijden.

HUISREGELS BENNEBROEK WINTER WONDERLAND:

IJsbaan

 • Het schaatsen is geheel op eigen risico.
 • Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn: Noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen. Het ijs betreden met schoenen is alleen toegestaan tijdens Kabouteruurtjes.
 • Het bezitten van een toegangsbewijs geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte kan de toegang tijdelijk geweigerd worden.
 • Betreden van de schaatsbaan mag alléén op vertoon van een geldige stempel.
 • Alle schaatsers dienen de aanwijzingen van de ijsmeesters te allen tijde op te volgen.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of te staan.
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 • Dragen van handschoenen is verplicht.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen wordt het ten zeerste aangeraden beschermende kledingstukken te dragen.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan binnen of in de directe omgeving van het ijsbaancomplex. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen en aansprakelijk worden gesteld voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen.
 • Schade aan eigendommen van Stichting Bennebroek Winter Wonderland, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zal te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • Het is verboden om de volgende zaken mee te nemen op het ijs of naar het ijsbaancomplex: glaswerk, blikjes, plastic flessen, etenswaren, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan te roken op het ijs.
 • Op verzoek van de organisatie dient men (>14 jaar) een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • Het is niet toegestaan met ijsballen of sneeuwballen te gooien of vuurwerk te gebruiken.
 • Ongewenst en/of intimiderend gedrag wordt niet getolereerd.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om – indien de situatie erom vraagt – anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
 • Er kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden ter promotie van het evenement en voor de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers.Bij betreding van Bennebroek Winter Wonderland stem je ermee in, dat je op beeld- en/of geluidsdragers kan worden vastgelegd en dat deze beelden openbaar gemaakt kunnen worden. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen. Alle foto’s zijn eigendom van Stichting Bennebroek Winter Wonderland. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Horeca

 • In het horecapaviljoen wordt geen alcohol/ alcoholhoudende drank geschonken aan personen < 18 jaar.
 • In het horecapaviljoen is een consumptie verplicht.
 • Er wordt niet geschonken aan bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Bezoekers die onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt de toegang geweigerd.

Locatie

Bennebroekerlaan t.h.v. nr 49 in Bennebroek (Geitenwei)
Parkeren aan parkeerterrein Binnenweg Bennebroek, naast de kerk.

Algemeen

info@bennebroekwinterwonderland.nl
06 - 41539463

Sponsoring / PR:

rogier@bennebroekwinterwonderland.nl
06 - 43247329

Bennebroek Winter Wonderland wordt beveiligd door:

Ben je naar iets op zoek? Vul dan hier een zoekwoord in: